PODosłonami.tv

Dlaczego pulsacyjne światło jest korzystne dla roślin?

W szklarniach państwa Agaty i Klaudiusza Kordylasińskich w miejscowości Szosa Turecka w uprawie pomidorów malinowych testowane jest w tym roku pulsacyjne doświetlanie pomidorów. Ogrodnicy zainteresowani tą technologią podczas dnia otwartego mogli przekonać się o tym, jak pulsy światła wpływają na rozwój i plonowanie pomidorów. Spotkanie to było też okazją do wysłuchania wykładów przedstawicielek Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Organizatorem tej prezentacji była firma Perfand LED, producent pulsacyjnych opraw LED Horti. Spotkanie prowadził reprezentujący ją dyrektor ds. rozwoju – Grzegorz Konieczny.

Pulsy światła są korzystne dla roślin

Czym jest pulsacyjne doświetlanie pomidorów? Opracowanie technologii doświetlanie pulsacyjnego, wdrożonego przez firmę Perfand LED, poprzedzone było badaniami w krakowskim Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadziły dr hab. prof. nadzw. Anna Janeczko oraz dr Monika Kula-Maximenko. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ich wykładów na temat fizjologicznych podstaw doświetlania pulsacyjnego. Pulsy światła są zbliżone do warunków panujących w naturze i rośliny wykorzystują je w efektywny sposób. Wiadomo też, że stałe światło o wysokim natężeniu może wywoływać efekt fotoinhibicji, co w efekcie zmniejsza intensywność fotosyntezy (więcej o tych zjawiskach pisaliśmy w poprzednim artykule nt. uprawy doświetlanej pulsacyjnie). Dzięki takiemu sposobowi doświetlania można uzyskać plonowanie na normalnym poziomie przy mniejszym zużycie energii elektrycznej – w stosunku do doświetlenia LED-ami w sposób ciągły. W porównaniu z doświetlaniem wysokoprężnymi lampami sodowymi HPS oszczędności te są jeszcze większe. Przy ogólnie wysokich i rosnących cenach energii elektrycznej, a także przy problemach w wielu rejonach Polski z dostępnością odpowiedniej mocy dla prowadzenia upraw doświetlanych tradycyjnie, możliwość doświetlania przy ograniczonym zużyciu energii ma duże znaczenie.

Uprawa pod okiem profesjonalnego doradcy

Ogrodnicy z Szosy Tureckiej, którzy jeszcze kilka lat temu zajmowali się uprawą róż szklarniowych i pędzonych tulipanów (pisaliśmy na ten temat artykule „Przede wszystkim róże”), postawili na uprawę pomidorów z doświetlaniem. Na większości powierzchni (1,5 ha) pomidory są doświetlane tradycyjnie, pulsacyjne doświetlanie pomidorów testowane jest na powierzchni 0,5 ha. Pulsy światła są emitowane przez oprawy LED B++, emitujące głównie białe światło z niewielkim udziałem innych barw. Wprowadzając przed kilkoma laty do swych szklarni nowy gatunek zdecydowali się na współpracę z profesjonalną firmą doradczą – ich szklarnie odwiedza doradca z firmy Delphy – Tomasz Krasowski. Podczas prezentacji zorganizowanej przez Perfand LED przedstawił swoje obserwacje dotyczące doświadczenia prowadzonego w tym gospodarstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *