PODosłonami.tv

MyCoteN Mix – innowacyjne nawożenie warzyw korzeniowych i porów

Na plantacji warzyw prowadzonej przez pana Krzysztofa Nowaka w Małopolsce w ciągu 2 poprzednich lat testowany był nawóz MyCoten Mix. Ogrodnik w rozmowie z Grzegorzem Peszką z firmy Haifa mówi o swoich obserwacjach z uprawy selerów i porów, w których produkcji pan Krzysztof specjalizuje się od wielu lat. Od niedawna uprawia także marchew i część jej plantacji także była nawożona w nowej technologii. Okazuje się, że zastosowanie nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu bardzo dobrze sprawdziło się w minionym sezonie, w którym niejednokrotnie zdarzał się ulewne deszcze. Mimo tak niekorzystnej pogody nie dochodziło do strat azotu w wyniku wymywania. Równomierne zaopatrzenie roślin w składniki mineralne przełożyło się na dobry wigor roślin i zwiększony plon w stosunku do stanowisk nawożonych tradycyjnie. Pozytywne właściwości nawozu MyCoteN Mix wynikają z tego, że zawarty w nim azot w formie mocznikowej jest zabezpieczony polimerową otoczkową, co zabezpiecza go przed wymywaniem podczas ulewnych opadów. Ponadto pierwiastek ten przy temperaturze wynoszącej co najmniej 6°C jest uwalniany równomiernie, zapewnia to stałe zaopatrzenie roślin w azot.

Na plantacji pana Krzysztofa użyto głównie nawozu MyCoteN Mix NPK 10+10+20+4Mg, o zawartości: N – 10%, w tym 6% w formie otoczkowanego mocznika (CoteN 6%), 10% P2O5, 20% K2O oraz 4% MgO –  wszystkie w dobrze przyswajalnych formach. Nawóz wprowadzono w połowie marca, w dawce 1 t/ha.

Całą dawkę nawozu MyCoteN Mix podaje się wiec jednorazowo, przed rozpoczęciem uprawy, podczas jednego przejazdu. Daje to oszczędność zużycia paliwa oraz przekłada się na mniejsze nakłady pracy na nawożenie.

Pogoda w ubiegłym roku niezbyt sprzyjała uprawie, kilkukrotnie wystąpił ulewny deszcz, mimo tego warzywa dobrze dorastały i plon był zadowalający. Zbiory marchwi i selerów udało się rozpocząć po połowie lipca. Z obserwacji pana Krzysztofa wynika, że tam, gdzie zastosowano MyCoteN Mix na początku uprawy nie było widać wyraźnego efektu nowego sposobu nawożenia, za to w późniejszym okresie rośliny, którym zaaplikowano MyCoteN Mix rozwijały się dobrze i miały lepszy wigor w stosunku do tych, nawożonych tradycyjnie. Dzięki temu uzyskano wyższy plon – szczególnie było to wyraźne w przypadku selerów, zwyżka plonu wyniosła około 20-25%. U marchwi plon był wyższy o około 20%. Kolejne gatunki, w których uprawie warto zdaniem pana Krzysztofa zastosować nową technologię nawożenia, to pory i pietruszka, a z roślin rolniczych – kukurydza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *