Marcin Niedobylski – doradca uprawowy – przedstawił analizę minionego sezonu w uprawie tego warzywa. Duże było zagrożenie ze strony szkodników i chorób. Właściwą ochronę utrudniały długo utrzymujące się upały, podczas których bardzo ograniczone są możliwości ochrony chemicznej, część preparatów nie działa w wysokiej temperaturze, w czasie upałów utrudnione jest również wykonanie skutecznego zabiegu ochrony i równomierne pokrycie roślin substancją czynną środka ochrony, krótko utrzymuje się ona na liściach. Warto wprowadzić działania zapobiegawcze – m.in. usuwać chwasty nie tylko z tuneli, ale także z ich otoczenia, gdyż stanowią one potencjalne siedlisko szkodników i źródło chorób. Ważne są działania profilaktyczne i wprowadzanie metod ochrony biologicznej.

Inne problemy, które wskazał doradca, to sadzenie zbyt „wybiegniętej” rozsady papryki – rośliny w mnożarkach często są produkowane w zbyt dużym zagęszczeniu, mają wydłużone międzywęźla, słabe ulistnienie. Po posadzeniu słabo się przyjmują, trudno z nich uzyskać wysoki plon.  W tunelach konieczne jest zapewnienie roślinom właściwej temperatury nie tylko wiosną (odgrzewanie, dodatkowe osłony po posadzeniu rozsady), ale także latem, gdy konieczne jest efektywne wietrzenie tuneli.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z wykładu!