Wysokie maty uprawowe Grodan

Podczas konferencji na targach TSW specjalista z firmy Grodan Marcin Włodarczyk przedstawił informacje o uprawie na wysokich matach uprawowych (10 cm wysokości). Specjalista zwracał uwagę na optymalne dla roślin warunku powietrzno-wodne panujące w tych matach. Rośliny uprawiane na wysokich matach są w mniejszym stopniu narażone na zalanie czy na rozwój chorób (m.in. fuzariozy czy choroby szalonych korzeni  – tzw. crazy roots). Rośliny uprawiane w wysokich matach łatwiej jest ukierunkować generatywnie. Warto poznać charakterystykę wysokich mat i specyfikę uprawy w nich.

Platforma cyfrowa e-Gro

Kolejnym tematem omawianym przez specjalistę z firmy Grodan była platforma cyfrowa e- Gro. Umożliwia ona gromadzenie w jednej aplikacji wszystkich ważnych danych z uprawy oraz kontrolę uprawy. Jest dostępna z komputerów czy urządzeń mobilnych. Platforma cyfrowa e-gro to nowoczesne narzędzie cyfrowe pomagające prowadzić uprawę precyzyjną. Jakie to korzyści wynikają z kontrolowania uprawy za pomocą tego systemu – o tym w wykładzie Marcina Włodarczyka. Zapraszamy na filmową relację z wykładu specjalisty.