PODosłonami.tv

Uprawa ogórków w podłożu kokosowym, ochrona biologiczna odmiany

Prawie wszystko o uprawie ogórków szklarniowych typu midi z hodowli firmy Enza Zaden, ich ochronie biologicznej przed wciornastkami oraz uprawie bezglebowej w podłożu kokosowym. Przedstawiamy wykłady specjalistów z firm Enza Zaden (Mateusz Janas), Koppert Polska (Karolina Lik) oraz z firmy Grow Concept (Piotr Słomiany).

Charakterystykę odmian ogórka Melen i Grummel hodowli firmy Enza Zaden oraz ich wymagania uprawowe omówił reprezentujący tę firmę Mateusz Janas.

Melen

W przypadku tej odmiany specjalista zwracał uwagę na krótkie międzywęźla – z tej racji odmiana jest przydatna do uprawy w niskich szklarniach i tunelach, z nasadzeń od połowy lutego. Odmiana dobrze znosi warunki letniej uprawy, nie wymaga dużych nakładów pracy (ograniczone tworzenie pędów bocznych), nie jest wrażliwa na zaburzenia dostępności składników pokarmowych. Owoce Melena mają początkowo 18-19 cm, później 21-22 cm. Są wyrównane przez cały sezon, ciemnozielone. Odmiana jest dosyć odporna na choroby grzybowe. Można ją uprawiać w systemie opuszczanym lub „na parasol”.

Grummel

Odmiana ta ma długie międzywęźla, polecana jest do uprawy w wysokich obiektach, jeśli w niższych – to rośliny powinno się prowadzić „na parasol”. Rośliny Grummela można sadzić już na przełomie stycznia i lutego. Rośliny nie wymagają dużych nakładów pracy, mają otwarty pokrój i ograniczone tworzenie pędów bocznych. Owoce są dłuższe niż u poprzednika – mają od 19-21 cm wiosną, a później 24-25 cm, są wyrównane, wysokiej jakości, odmiana jest plenna. Rośliny można prowadzić w systemie wysokiego drutu (czyli z opuszczaniem) lub „na parasol”, potrzebują wysokiego EC w podłożu. Rośliny nie są podatne na porażenia przez mączniaka prawdziwego.

Uprawa

Zagęszczenie uprawy zależy od przyjętego systemu prowadzenia roślin. Przy opuszczaniu roślin powinno ono wynosić2,0-2,5 szt./m2, a w uprawie „na parasol” – 1,2 – 1,8 szt./m2.

Ważny zabieg na początku uprawy, jakim jest usuwanie zawiązków, powinien być dostosowany głównie do terminu uprawy i przebiegu pogody – im wcześniej sadzimy ogórki i im ciemniej. Tym więcej zawiązków powinno się usuwać. W grudniowych nasadzeniach zaleca się usuwać zawiązki do wysokości 10 lub 11 liścia. Przy sadzeniu do połowy stycznia – do 8 lub 9 liścia, gdy sadzenie przypada w kocu stycznia wystarczy usunąć zawiązki do wysokości 7 lun 8 liścia, a lutowych nasadzeniach – do 5 – 7 liścia.

Specjalista z firmy Enza Zaden omówił także zaburzenia fizjologiczne występujące często na owocach ogórków oraz objawy groźnych chorób infekcyjnych – czarnej zgnilizny zawiązków i pędów  dyniowatych (sprawca Didymella bryoniae) oraz wirusa zielonej mozaiki ogórka (CGMMV).

Biologiczna ochrona przed wciornastkami

Na temat szkodliwości wciornastków i biologicznej ochrony przed nimi mówiła Karolina Lik z firmy Kopert Polska. W uprawach ogórka mogą występować trzy gatunki wciornastków – zachodni (Frankliniella occidentalis), tytoniowiec (Thrips tabaci) oraz amerykański (Echinothrips americanus). Powodują one nie tylko bezpośrednie uszkodzenia roślin, prowadzące do zasychania liści czy deformacji owoców, ale także są wektorami wirusów roślinnych, co dodatkowo zwiększa ich szkodliwość. Dlatego ważne jest monitorowanie ich wystąpienia i odławianie przy użyciu tablic i taśm lepowych (niebieskich i żółtych). Skuteczność tablic można wzmacniać przez użycie atraktantów, substancji wabiących szkodniki. W biologicznym zwalczaniu wykorzystywany jest przede wszystkim Amblyseius swirskii, zawarty w preparatach z serii Swirskii-Mite (oferowanych w butelkach lub w saszetkach). Kolejnym produktem polecanym do ograniczania populacji wciornastków był Ablydromalus limonicus (preparat Limonica). Wrogiem wciornastków jest także drapieżny pluskwiak Orius laevigatus, często naturalnie pojawiający się na plantacjach.

Podczas wykładu specjalistka z firmy Koppert przekazała także wiele praktycznych zaleceń dotyczących używania środków ochrony biologicznej, omówiła również często popełniane błędy – o tym więcej w filmie powyżej.

Nawadnianie ogórków uprawianych w podłożu kokosowym

To temat wykładu specjalisty z firmy Grow Concept – Piotra Słomianego. Zwrócił uwagę, na trudną sytuację w tym sezonie uprawowym, wynikającą z przebiegu pogody. Zimna wiosna z niskimi temperaturami oraz bardzo zimnymi nocami wpłynęły na opóźnienie rozwoju roślin i ich plonowanie w tunelach nieogrzewanych. W obiektach ogrzewanych rośliny także rozwijały się wolniej i plonowały słabo z powodu małej ilości słonecznych dni. W takiej sytuacji ogrodnicy, którzy rozpoczęli zbiory ogórków we wczesnych terminach uzyskiwali wysokie ceny. Specjalista podkreślał, że tej wiosny opłacało się zainwestowanie w ogrzewanie obiektów i uprawę bezglebową, matach – gdyż w takiej technologii możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie zbiorów, a także uzyskiwanie stabilnego, dobrego plonowania. Rośliny uprawiane w matach kokosowych nie są także narażone na infekcje odglebowe.

Inne zagadnienie podkreślane przez Piotra Słomianego to wrażliwość roślin ogórka na wszelkie bodźce związane ze strategią nawadniania. W uprawie bezglebowej znacznie łatwiej jest ustalić optymalną strategię nawadniania niż w uprawach tradycyjnych i uzyskać rośliny o zrównoważonym wzroście oraz regularne owocowanie.

Specjalista omówił także wpływ na uprawę najważniejszych parametrów strategii nawadniania (EC, pH i % przelewu), dawki pożywki w cyklach nawadniających, nawadnianie nocne, spadek wilgotności po ostatnim podlewaniu, wiele uwagi poświęcił także znaczeniu jonu amonowego w pożywkach do nawadniania ogórków – zapraszamy do wysłuchania prezentacji w załączonym filmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *